Erotisk folkedikting i Norden

SEMINAR OG KONSERT
Helsinki 17. og 18. november 2018
Hotel Hanaholmen – Svensk-finsk kultursentrum

Praktiske opplysningar

Stad: Hotel Hanaholmen, Hanasaarenranta 5 / Hanaholmsstranden 5, FI-02100 Espoo /Esbo. Metro eller
buss, sjå https://www.hanaholmen.fi/sv/sa-har-kommer-du-hit/.

Påmelding med betaling innan 15. oktober: Bankkonto IBAN: NO8920852810603 – Swift: SPTRNO22t.
For norske deltakarar konto nr.: 2085.28.10603.

Seminaravgift til sjølvkost dekkjer seminar, konsert, lunsjbuffe og forfriskningar. Med overnatting på
Hanaholmen EUR 310 utan overnatting med to lunsjar og ein middag EUR 180, med to lunsjar EUR 150.
Konsertbillett EUR 10.

Spørsmål, skriv eller ring til: Jarnfrid Kjøk: jarnfrid@online.no – +47 918 81 991 / Jimmy Träskelin:
jimmy.traskelin@gmail.com – +358 50 3286870

 

Program

Endringer er mulige.

Laurdag 17. november
11.30–12.30 Innsjekking og seminarlunsj
12.30–12.40 Velkomst v/ Prosjektgruppa
12.40–13.15 Jimmy Träskelin – finsk erotisk visetradisjon.
13.15–13.50 Markus Luukkonen og Riikka Palonen – finske erotiske forteljartradisjonar.
13.50–14.25 Hanna-Maaria Kiprianoff – skoltesamisk erotisk leud.
14.25–15.00 Ola Graff – nordsamisk og sjøsamisk erotisk joik.
15.00–15.30 Kaffepause
15.30–16.05 Petra Lampinen – finsk erotisk runesong.
16.05–17.00 Erotiske motiv i einstrofa song i finsk, norsk og islansk tradisjon –
Petra Lampinen (FI) runolaulu, Sigrid Jore (NO) stev, Ingibjörg Eyþórsdóttir (IS)
lausavisur.
18.00 Seminarmiddag

20.00–22.00 Konsert. Folkesongarane Turvalan uunilla – Jimmy Träskelin & Sampo Korva (FI), Duo
Pimperot – Helmi Camus & Maija Kauhanen (FI), Hanna-Maaria Kiprianoff (FI), og Siv Ekström (ÅL).
Forteljarane Markus Luukkonen (FI), Riikka Palonen (FI), Annemarie Krarup (DK), Heidi Dahlsveen (NO) og Mats Rehnman (SE).

Søndag 18. november
09.00–09.35 Catarina Harjunen – erotisk mytiske motiv i finlandssvensk tradisjon.
09.30–11.40 Erotisk folkedikting i nokre av Finlands arkiv og samlingar: 09:35 Risto Blomster – Finska
Litteratursällskapet (FLS), 10:10 Jimmy Träskelin – Finska folkemusikinstitutet, 10:30 Catarina
Harjunen – Åbo Akademi Universitet.
11.40–12.00 Kaffepause. Utsjekking.
12.00–12.30 Line Esborg og Hanna-Maaria Kiprianoff – frierjoiker i Isak Sabas samling.
12.30–13.00 Nettverkssamling
Program 2019: nettverksmøte København mai; seminar Torshavn november.
Oppsummering. Evaluering.
13.00 Seminarlunsj
Avreise

Fremvisning av eldre og nyare publikasjonar. Bøker og cd-ar for sal.

Nettverksmøte i Uppsala i juni 2018

Turvalan uunilla duo

Duo Pimperot